KVK Baramati, Malegaon Khurd, Baramati - 413115
  • +91 2112 255227/327

Videos


KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024

Feedback of farmers from Goa state regarding KRUSHIK 2024 Live Demo Agri ExpoKRUSHIK Title Song

KRUSHIK 2024 -Live Demo & Agri Expo 18-22 January 2024

KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024

KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024

KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024

KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024

KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024

KRUSHIK 2024 | Live Demo & Agri Expo | 18-22 January 2024

कांदा उत्पादन | श्री. ईश्वर गायकर | ता. जुन्नर

शेतकरी यशोगाथा - कांदा उत्पादन | श्री. ईश्वर गायकर | ता. जुन्नरकांदा उत्पादन | श्री. ईश्वर गायकर | ता. जुन्नर

शेतकरी यशोगाथा - कांदा उत्पादन | श्री. ईश्वर गायकर | ता. जुन्नर

श्री. ईश्वर गायकर | टोमॅॅटो उत्पादक | शेतकरी यशोगाथा | ता. जुन्नर

श्री. ईश्वर गायकर | टोमॅॅटो उत्पादक | शेतकरी यशोगाथा | ता. जुन्नरश्री. ईश्वर गायकर | टोमॅॅटो उत्पादक | शेतकरी यशोगाथा | ता. जुन्नर

श्री. ईश्वर गायकर | टोमॅॅटो उत्पादक | शेतकरी यशोगाथा | ता. जुन्नर

शेतकरी यशोगाथा | भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र

शेतकरी यशोगाथा | भाजीपाला गुणवत्ता केंद्रशेतकरी यशोगाथा | भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र

शेतकरी यशोगाथा | भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र

शेतकरी यशोगाथा | जलसंधारण | खोर ता.दौंड जि.पुणे

KVK Baramati व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे एकात्मिक शेतीची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.शेतकरी यशोगाथा | जलसंधारण | खोर ता.दौंड जि.पुणे

KVK Baramati व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे एकात्मिक शेतीची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.

शेतकरी यशोगाथा | खोर ता.दौंड जि.पुणे

KVK Baramati व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे एकात्मिक शेतीची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.शेतकरी यशोगाथा | खोर ता.दौंड जि.पुणे

KVK Baramati व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे एकात्मिक शेतीची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.

शेतकरी यशोगाथा | कुक्कुटपालन | खोर ता.दौंड जि.पुणे

KVK Baramati व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे एकात्मिक शेतीची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.शेतकरी यशोगाथा | कुक्कुटपालन | खोर ता.दौंड जि.पुणे

KVK Baramati व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे एकात्मिक शेतीची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.

Agri Admission 2023-24

Agri Admission 2023-24Agri Admission 2023-24

Agri Admission 2023-24

जलसंधारण | देऊळगाव गाडा ता. दौंड जि पुणे

केव्हीके बारामती व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.जलसंधारण | देऊळगाव गाडा ता. दौंड जि पुणे

केव्हीके बारामती व Tasty Bite Foundation यांच्या संयुक्त विद्यमाने खोर, देऊळगाव गाडा व पडवी ता. दौंड जि. पुणे येथे जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. त्याचा परिसरातील शेतकर्यांना झालेला फायदा शेतकरी यशोगाथा माध्यमातून.

शेतीसाठीच्या ड्रोनचे प्रात्यक्षिक

दि २९ मे २०२३ रोजी कृषि विज्ञान केंद्र , बारामती तर्फे शेतीसाठीच्या ड्रोनचे प्रात्यक्षिक Centre of Excellence for Vegetables येथे आयोजित करण्यात आले होते.शेतीसाठीच्या ड्रोनचे प्रात्यक्षिक

दि २९ मे २०२३ रोजी कृषि विज्ञान केंद्र , बारामती तर्फे शेतीसाठीच्या ड्रोनचे प्रात्यक्षिक Centre of Excellence for Vegetables येथे आयोजित करण्यात आले होते.

Monsoon Forecast | मान्सून बाबत Skymet च्या शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केलेला अंदाज

डॉ . संजय मोरे , प्रकल्प व्यवस्थापक, स्कायमेट यांनी दि २४ मे २०२३ रोजी केव्हीके बारामतीला भेट दिली तसेच २०२३ मध्ये मान्सून कसा राहील या बाबत त्यांनी व्यक्त केलेला अंदाज.Monsoon Forecast | मान्सून बाबत Skymet च्या शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केलेला अंदाज

डॉ . संजय मोरे , प्रकल्प व्यवस्थापक, स्कायमेट यांनी दि २४ मे २०२३ रोजी केव्हीके बारामतीला भेट दिली तसेच २०२३ मध्ये मान्सून कसा राहील या बाबत त्यांनी व्यक्त केलेला अंदाज.

चिया | शेतकऱ्याची यशोगाथा | ता. जामखेड जि. अहमदनगर

शेतकऱ्याची यशोगाथा - श्री. महेंद्र बारस्कर , ता. जामखेड जि. अहमदनगरचिया | शेतकऱ्याची यशोगाथा | ता. जामखेड जि. अहमदनगर

शेतकऱ्याची यशोगाथा - श्री. महेंद्र बारस्कर , ता. जामखेड जि. अहमदनगर

Life Style for Environment Mission

Life Style for Environment Mission Programme was organised @ KVK Baramati in association with Agri Department, M.S., ATMA, Pune on 22nd May 2023.Life Style for Environment Mission

Life Style for Environment Mission Programme was organised @ KVK Baramati in association with Agri Department, M.S., ATMA, Pune on 22nd May 2023.

World Honey Bee Day 2023

Celebration of World Honey Bee Day 2023 @ KVK BaramatiWorld Honey Bee Day 2023

Celebration of World Honey Bee Day 2023 @ KVK Baramati

Millet | मिलेट बद्दल उपयुक्त माहिती

जागतिक भरडधान्य वर्ष २०२३ International Millet year 2023 अंतर्गत तसेच शेतकर्यांना भरडधान्याविषयी मार्गदर्शन करणेसाठी कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती येथे भरडधान्याचे प्रात्यक्षिक प्लॉट तयार करणेत आले असून यामध्ये वेगवेळ्या भरडधान्य पिकांची लागवड करण्यात आली आहे तरी शेतकर्यांनी कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती येथे भेट घेऊन भरडधान्याविषयी माहिती घ्यावीMillet | मिलेट बद्दल उपयुक्त माहिती

जागतिक भरडधान्य वर्ष २०२३ International Millet year 2023 अंतर्गत तसेच शेतकर्यांना भरडधान्याविषयी मार्गदर्शन करणेसाठी कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती येथे भरडधान्याचे प्रात्यक्षिक प्लॉट तयार करणेत आले असून यामध्ये वेगवेळ्या भरडधान्य पिकांची लागवड करण्यात आली आहे तरी शेतकर्यांनी कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती येथे भेट घेऊन भरडधान्याविषयी माहिती घ्यावी

Millet @ KVK Baramati

Millet Demonstration @ KVK BaramatiMillet @ KVK Baramati

Millet Demonstration @ KVK Baramati

खरीप पूर्व नियोजन व उन्हाळ्यातील शेतीची कामे

खरीप पूर्व नियोजन व उन्हाळ्यातील शेतीची कामे या संदर्भात श्री. संतोष कारंजे, विषय विशेषज्ञ (कृषि विद्या), केव्हीके बारामती यांनी शेतकर्यांना केलेले मार्गदर्शनखरीप पूर्व नियोजन व उन्हाळ्यातील शेतीची कामे

खरीप पूर्व नियोजन व उन्हाळ्यातील शेतीची कामे या संदर्भात श्री. संतोष कारंजे, विषय विशेषज्ञ (कृषि विद्या), केव्हीके बारामती यांनी शेतकर्यांना केलेले मार्गदर्शन

CHIYA - Food Grain Festival

CHIYA | Food Grain FestivalCHIYA - Food Grain Festival

CHIYA | Food Grain Festival

Food Grain Festival - Mashroom Products

Food Grain Festival - Mashroom ProductsFood Grain Festival - Mashroom Products

Food Grain Festival - Mashroom Products

Food Grain Festival

Inauguration of Food Grain FestivalFood Grain Festival

Inauguration of Food Grain Festival

Food Grain Festival

Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav) is organised by Agricultural Development Trust, Baramati during 7-9 April 2023 @ Rayat Bhavan Marketyard Baramati.Food Grain Festival

Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav) is organised by Agricultural Development Trust, Baramati during 7-9 April 2023 @ Rayat Bhavan Marketyard Baramati.

KVK Baramati Activities

KVK Baramati (Pune-I) ActivitiesKVK Baramati Activities

KVK Baramati (Pune-I) Activities

Success Story of Agri Clinics Agri Business Dairy Entrepreneur

Success Story of Agri Clinics Agri Business Dairy Entrepreneur Shri. Rangrao Ejgar of KVK Baramati.Success Story of Agri Clinics Agri Business Dairy Entrepreneur

Success Story of Agri Clinics Agri Business Dairy Entrepreneur Shri. Rangrao Ejgar of KVK Baramati.

ACABC Suceess Story - Mrs Manisha Khamkar

On 12th January, 2023 an Agri Clinics Agri Business Entrepreneur of ACABC KVK Baramati Mrs. Manisha Sanjay Khamkar At Post Ghargaon dist. Ahmednagar received prestigious Best National Agripreneur award by auspicious hands of Hon. Mrs. Shubha Thakur, Joint Secretary, MoA&FW, Govt. of India in presence of Dr P. Chandra Shekara, DG, MANAGE & other dignitaries at NASC Complex, New Delhi.ACABC Suceess Story - Mrs Manisha Khamkar

On 12th January, 2023 an Agri Clinics Agri Business Entrepreneur of ACABC KVK Baramati Mrs. Manisha Sanjay Khamkar At Post Ghargaon dist. Ahmednagar received prestigious Best National Agripreneur award by auspicious hands of Hon. Mrs. Shubha Thakur, Joint Secretary, MoA&FW, Govt. of India in presence of Dr P. Chandra Shekara, DG, MANAGE & other dignitaries at NASC Complex, New Delhi.

Climate Smart Agriculture through NICRA Interventions

Climate Smart Agriculture through NICRA Interventions - KVK Baramati. KVK Baramati implementedClimate Smart Agriculture through NICRA Interventions

Climate Smart Agriculture through NICRA Interventions - KVK Baramati. KVK Baramati implemented

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 | Live Demo & Agro Expo | 19-23 Jan. 2023 | @ KVK Baramati

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri ExpoKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri ExpoKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK - Live Demo & Agri Expo |19-23 Jan 2023 | KVK BaramatiKRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

KRUSHIK - Live Demo & Agri Expo |19-23 Jan 2023 | KVK Baramati

KRUSHIK 2023 - Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023KRUSHIK 2023 - Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023

KRUSHIK 2023 - Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023KRUSHIK 2023 - Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023

KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023KRUSHIK 2023 Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023

KRUSHIK 2023 - Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023KRUSHIK 2023 - Live Demo Agri Expo

कृषिक 2023 | Krushik 2023 भविष्यातील शेतीविषयक तंत्रज्ञान पाहण्याची सुवर्ण संधी 19 ते 22 जानेवारी 2023

Fish Service Centre - Krishi Vigyan Kendra, Baramati

Fish Service Centre of Krishi Vigyan Kendra, Baramati different services are provided to farmers like - Fish Seed, Fish Feed, Fish Medicines, Fishery Trainings, Water testing, Birds Protection Net, Fresh Fish & Free guidance are provided to farmers.Fish Service Centre - Krishi Vigyan Kendra, Baramati

Fish Service Centre of Krishi Vigyan Kendra, Baramati different services are provided to farmers like - Fish Seed, Fish Feed, Fish Medicines, Fishery Trainings, Water testing, Birds Protection Net, Fresh Fish & Free guidance are provided to farmers.

Modern Agriculture - तूर उत्पादकता वाढीचे आधुनिक तंत्रज्ञान

Modern Agriculture - तूर उत्पादकता वाढीचे आधुनिक तंत्रज्ञानModern Agriculture - तूर उत्पादकता वाढीचे आधुनिक तंत्रज्ञान

Modern Agriculture - तूर उत्पादकता वाढीचे आधुनिक तंत्रज्ञान

Organic Farming - मातीशिवाय भाजी उगवू शकतो का ?

Organic Farming - मातीशिवाय भाजी उगवू शकतो का ?Organic Farming - मातीशिवाय भाजी उगवू शकतो का ?

Organic Farming - मातीशिवाय भाजी उगवू शकतो का ?

KVK Baramati Orchid Farming - मातीविना शेती नेमकी काय संकल्पना बारामतीतून tv9 मराठीचा आढावा

KVK Baramati Orchid Farming - मातीविना शेती नेमकी काय संकल्पनाKVK Baramati Orchid Farming - मातीविना शेती नेमकी काय संकल्पना बारामतीतून tv9 मराठीचा आढावा

KVK Baramati Orchid Farming - मातीविना शेती नेमकी काय संकल्पना

40 फुटांचं टॉमेटोचं झाडं

कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोग आधुनिक शेतीचे प्रयोग40 फुटांचं टॉमेटोचं झाडं

कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोग आधुनिक शेतीचे प्रयोग

कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोग

कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोगकृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोग

कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोग

मत्स्य व्यवसाय - उत्तम जोडधंदा

कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोग- शेतकरी शेततळे घेऊन उत्तम जोडधंदामत्स्य व्यवसाय - उत्तम जोडधंदा

कृषी विज्ञान केंद्र बारामतीच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे प्रयोग- शेतकरी शेततळे घेऊन उत्तम जोडधंदा

बळीराजा तुझ्यासाठी - डॉ. राजीव काळे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, कांदा लसूण संशोधन संचनालय, राजगुरुनगर, पुणे

शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान माहितीचा खजिना – युट्यूब चॅनलवरून – “ बळीराजा तुझ्यासाठी” या कार्यक्रमाच्या स्वरुपातबळीराजा तुझ्यासाठी - डॉ. राजीव काळे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, कांदा लसूण संशोधन संचनालय, राजगुरुनगर, पुणे

शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान माहितीचा खजिना – युट्यूब चॅनलवरून – “ बळीराजा तुझ्यासाठी” या कार्यक्रमाच्या स्वरुपात

बळीराजा तुझ्यासाठी - डॉ. हरिहर कौसडीकर, संचालक (संशोधन), कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे

शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान माहितीचा खजिना – युट्यूब चॅनलवरून – “ बळीराजा तुझ्यासाठी” या कार्यक्रमाच्या स्वरुपातबळीराजा तुझ्यासाठी - डॉ. हरिहर कौसडीकर, संचालक (संशोधन), कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे

शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान माहितीचा खजिना – युट्यूब चॅनलवरून – “ बळीराजा तुझ्यासाठी” या कार्यक्रमाच्या स्वरुपात

बळीराजा तुझ्यासाठी - श्री. विलास शिंदे, चेअरमन, सह्याद्री फार्म, नाशिक

शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान माहितीचा खजिना – युट्यूब चॅनलवरून – “ बळीराजा तुझ्यासाठी” या कार्यक्रमाच्या स्वरुपातबळीराजा तुझ्यासाठी - श्री. विलास शिंदे, चेअरमन, सह्याद्री फार्म, नाशिक

शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान माहितीचा खजिना – युट्यूब चॅनलवरून – “ बळीराजा तुझ्यासाठी” या कार्यक्रमाच्या स्वरुपात

Agri Admissions 2022-23

Agri Admission 2022-23Agri Admissions 2022-23

Agri Admission 2022-23

नारळ उत्पादन तंत्रज्ञान परिसंवाद

कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती व कृषिक एप आयोजित नारळ उत्पादन तंत्रज्ञान परिसंवाद दि २ सप्टेंबर २०२२ रोजी जागतिक नारळ दिनानिमित्त डॉ गणेश खडके, शास्त्रज्ञ, औषधी व सुगंधी वनस्पती संशोधन संचालनालय, गुजरात यांचे मार्गदर्शननारळ उत्पादन तंत्रज्ञान परिसंवाद

कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती व कृषिक एप आयोजित नारळ उत्पादन तंत्रज्ञान परिसंवाद दि २ सप्टेंबर २०२२ रोजी जागतिक नारळ दिनानिमित्त डॉ गणेश खडके, शास्त्रज्ञ, औषधी व सुगंधी वनस्पती संशोधन संचालनालय, गुजरात यांचे मार्गदर्शन

Fruit Nursery

Fruit Nursery at KVK Baramati.Fruit Nursery

Fruit Nursery at KVK Baramati.

Integrated Agriculture Development Project

Integrated Agriculture Development Project at Khor, Deulgaongada & Pavdi villages of Tal.Daund, Dist. Pune. Maharashtra.India.Integrated Agriculture Development Project

Integrated Agriculture Development Project at Khor, Deulgaongada & Pavdi villages of Tal.Daund, Dist. Pune. Maharashtra.India.

Food Grain Festival 2022

Agricultural Development Trust's KVK Baramati in association with Sharda Mahila Sangh & APMC, Baramati organised Food Grain Festival 2022Food Grain Festival 2022

Agricultural Development Trust's KVK Baramati in association with Sharda Mahila Sangh & APMC, Baramati organised Food Grain Festival 2022

Speech by Hon. Mrs. Sunandatai Pawar, Trustee, Agricultural Development Trust, Baramati

Speech by Hon. Mrs. Sunandatai Pawar, Trustee, Agricultural Development Trust, Baramati during online webinar on 'Nutritional value and health Nutrition' by KVK Baramati on the occasion of 'POSHAN MAAH' programme.Speech by Hon. Mrs. Sunandatai Pawar, Trustee, Agricultural Development Trust, Baramati

Speech by Hon. Mrs. Sunandatai Pawar, Trustee, Agricultural Development Trust, Baramati during online webinar on 'Nutritional value and health Nutrition' by KVK Baramati on the occasion of 'POSHAN MAAH' programme.

Soil Testing

Soil Testing Film - KVK Baramati (Pune I)Soil Testing

Soil Testing Film - KVK Baramati (Pune I)

Silage Making

Silage Making - Krishi Vigyan Kendra BaramatiSilage Making

Silage Making - Krishi Vigyan Kendra Baramati

Nutrition Garden

Nutritioal Garden Film - KVK Baramati (Pune - I)Nutrition Garden

Nutritioal Garden Film - KVK Baramati (Pune - I)

KRUSHIK 2020 -Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agriu Expo KRUSHIK 2020 @ KVK Baramati from 16-19 Jan 2020KRUSHIK 2020 -Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agriu Expo KRUSHIK 2020 @ KVK Baramati from 16-19 Jan 2020

KRUSHIK 2020 -Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agro Expo KRUSHIK 2020 @ KVK Baramati during 16-19 January 2020KRUSHIK 2020 -Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agro Expo KRUSHIK 2020 @ KVK Baramati during 16-19 January 2020

NICRA Project Documentary - KVK Baramati ShareEmbedEmail

National Initiative on Climate Resilient Agriculture (NICRA ) Project at village Jalgaon (k.p.) tal.Baramati of ADT's KVK BaramatiNICRA Project Documentary - KVK Baramati ShareEmbedEmail

National Initiative on Climate Resilient Agriculture (NICRA ) Project at village Jalgaon (k.p.) tal.Baramati of ADT's KVK Baramati

Chaitrapalvi 2019

State Level Leader Famrers Meet Programme Chaitrapalvi 2019 is organised during 25-27 May, 2019 at Agricultural Development Trust's KVK BaramatiChaitrapalvi 2019

State Level Leader Famrers Meet Programme Chaitrapalvi 2019 is organised during 25-27 May, 2019 at Agricultural Development Trust's KVK Baramati

Food Grain Festival

Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav) organised by ADT's KVK Baramati at Rayat Bhavan, Market Yard, Baramati during 12-14 April 2019Food Grain Festival

Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav) organised by ADT's KVK Baramati at Rayat Bhavan, Market Yard, Baramati during 12-14 April 2019

KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019

KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019

KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019

KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019.KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019.

KRUSHIK 2019 Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demonstration & Agri Expo on 110 acres of farm.KRUSHIK 2019 Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demonstration & Agri Expo on 110 acres of farm.

KRUSHIK 2019 Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019.KRUSHIK 2019 Live Demo & Agri Expo

India's Biggest Live Demo & Agri Expo KRUSHIK 2019 at organised Agricultural Development Trust's KVK Baramati from 17-20 January 2019.

25 Years accomplishment of KVK Baramati for Serving to the Farming Community-ENGLISH version

25 Years accomplishment of KVK Baramati for Serving to the Farming Community-ENGLISH version25 Years accomplishment of KVK Baramati for Serving to the Farming Community-ENGLISH version

25 Years accomplishment of KVK Baramati for Serving to the Farming Community-ENGLISH version

25 Years of KVK Baramati

25 Years accomplishment of KVK Baramati for Serving to the Farming Community25 Years of KVK Baramati

25 Years accomplishment of KVK Baramati for Serving to the Farming Community

KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

KRUSHIK 2018 - Live Demo & Agri Expo organised at KVK Baramati from 19-22 JAN. 2018KRUSHIK Live Demo & Agri Expo

KRUSHIK 2018 - Live Demo & Agri Expo organised at KVK Baramati from 19-22 JAN. 2018

Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav)

Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav) organised by ADT's KVK Baramati on 7-9 April 2017Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav)

Food Grain Festival (Dhanya Mahotsav) organised by ADT's KVK Baramati on 7-9 April 2017

MadhuSandesh

MadhuSandesh Project at KVK Baramati in collaboration with ICAR, New Delhi & Crop Life IndiaMadhuSandesh

MadhuSandesh Project at KVK Baramati in collaboration with ICAR, New Delhi & Crop Life India

Documentary on Soil testing - Innovative Concept

News & Documentary on Soil testing - Innovative Concept in collaboration with ADT's KVK Baramati & Governmental Postal Department on SBN Maharashtra News ChannelDocumentary on Soil testing - Innovative Concept

News & Documentary on Soil testing - Innovative Concept in collaboration with ADT's KVK Baramati & Governmental Postal Department on SBN Maharashtra News Channel

HIGH TECH DARY FARMING KVK BARAMATI

HIGH TECH DARY FARMING KVK BARAMATIHIGH TECH DARY FARMING KVK BARAMATI

HIGH TECH DARY FARMING KVK BARAMATI

Agricultural Development Trust, Baramati

Agricultural Development Trust, BaramatiAgricultural Development Trust, Baramati

Agricultural Development Trust, Baramati

Documentary of KVK Baramati by IBN Lokmat Channel

Documentary of KVK Baramati by IBN Lokmat ChannelDocumentary of KVK Baramati by IBN Lokmat Channel

Documentary of KVK Baramati by IBN Lokmat Channel

Mahindra Agri Awards

Mahindra Agri AwardsMahindra Agri Awards

Mahindra Agri Awards

Sugarcane Transplanter

Sugarcane TransplanterSugarcane Transplanter

Sugarcane Transplanter

Documentary of Dairy Products Training Programme for Women by SAAM TV Channel

Documentary of Dairy Products Training Programme for Women by SAAM TV ChannelDocumentary of Dairy Products Training Programme for Women by SAAM TV Channel

Documentary of Dairy Products Training Programme for Women by SAAM TV Channel

Documentary Silage Preparation by SAAM TV channel

Documentary Silage Preparation by SAAM TV channelDocumentary Silage Preparation by SAAM TV channel

Documentary Silage Preparation by SAAM TV channel

Documentary on Farmers Producer Company - ABP Majha

Documentary on Farmers Producer Company - ABP MajhaDocumentary on Farmers Producer Company - ABP Majha

Documentary on Farmers Producer Company - ABP Majha

Documentary on Milking Machine – ABP Majha

Documentary on Milking Machine – ABP MajhaDocumentary on Milking Machine – ABP Majha

Documentary on Milking Machine – ABP Majha

KRUSHIK 2015- Live Demo &Agri Expo Preparation

KRUSHIK 2015- Live Demo &Agri Expo PreparationKRUSHIK 2015- Live Demo &Agri Expo Preparation

KRUSHIK 2015- Live Demo &Agri Expo Preparation

KRUSHIK 2015- Live Demo &Agri Expo

KRUSHIK 2015- Live Demo &Agri ExpoKRUSHIK 2015- Live Demo &Agri Expo

KRUSHIK 2015- Live Demo &Agri Expo

Groundnut Cultivation by using Polythene Mulching

Groundnut Cultivation by using Polythene MulchingGroundnut Cultivation by using Polythene Mulching

Groundnut Cultivation by using Polythene Mulching

Clip on PradhanMantriFasalBeemaYojna

Clip on PradhanMantriFasalBeemaYojnaClip on PradhanMantriFasalBeemaYojna

Clip on PradhanMantriFasalBeemaYojna