KVK Baramati,Malegaon Khurd,Baramati - 413115
  • +91 2112 255207/227

News

World Honey Bee Day News 23.5.21


World Honey Bee Day News 23.5.21


World Honey Bee Day News 23.5.21


News on Prog. on Improvement of Soil fertility


Krushi Ratna 2019 Award News


Krushi Ratna 2019 Award News


Krushi Ratna 2019 Award News


Field Day on Ajir Crop on 16.3.2021 at Khor tal.Da


International Women's day news


International Women's day news